HOME

 

Innehåll  

 


AHMED OCH HAMDI

Ahmed arbetade på kontor. Han vantrivdes väl inte direkt på jobbet. Men han hade svårt att dra jämt med avdelningschefen, som noga såg till att Ahmed inte fick visa vad han verkligen kunde. Så fort avdelningen fick något svårare att utföra, såg chefen till att det alltid var han själv som stod i centrum och fick allt beröm.

Ahmed hade funderat mer än en gång på att byta anställning. Men arbetsmarknaden var ganska ansträngd och det var svårt att hitta något bättre för tillfället. Dessutom var lönen något högre än på de flesta lediga jobben, så Ahmed blev kvar på företaget. Han behövde ju så väl pengarna för att kunna försörja sin fru och sina tre barn. Ahmed var oerhört stolt över sina barn, särskilt Hassan, den äldste sonen, som läste till ingenjör vid universitetet.

 En dag hände något, som förändrade situationen på arbetet till det bättre. Hamdi började arbeta på samma avdelning som Ahmed. Hamdi var lite yngre än Ahmed. Han var oftast glad, hade nära till skratt, och han var lätt att ha att göra med. Äntligen fick Ahmed en vän på jobbet. De började äta lunch tillsammans och träffas efter jobbet. Även Hamdi var gift, och Gud hade välsignat honom med fyra underbara barn, två pojkar och två flickor.

Ahmed och Hamdi blev nära vänner. De besökte ofta varandras hem. De älskade att sitta ned med varandra, dricka lite te, och bara samtala. Timmarna brukade gå och de kunde samtala om nästan vad som helst.

Från början rörde deras samtal mest arbetet på kontoret. Men med tiden kom de allt oftare att tala om de stora livsfrågorna. Både Ahmed och Hamdi var djupt religiösa, men de hade inte samma tro. Ahmed var muslim, medan hans bäste vän Hamdi, läste Bibeln regelbundet och var en efterföljare till Messias (Al-Masih).

Det som förvånade Ahmed var, att ju mer han lärde känna Hamdi, ju mer fick han respekt för dennes tro och liv i gemenskap med Gud. Ahmed förstod att hans vän levde nära Gud på ett sätt han inte riktigt kände till, och det gjorde honom lite nyfiken. Säkert hade Hamdis liv med Gud något med Messias att göra, tänkte Ahmed. Ahmed trodde ju också på Messias, fast inte på samma sätt. Han trodde på allt som stod skrivet i Koranen om Jesus, Marias son (Aisa Abn Mariam). Ahmed hade djup respekt för Messias. Han visste att Messias var född av Jungfru Maria (Mariam Al-athra), att han gjorde många under med Guds tillåtelse, att han fått Evangeliet (Al-Indjil) av Gud. Samtidigt visste Ahmed, att han bara kände till några få detaljer ur Messias liv och han började längta efter att få veta mer om denne store apostel (rasol), som bar så många namn, även i Koranen.

En dag blev Ahmeds nyfikenhet för stor. Han bestämde sig för att fråga sin gode vän Hamdi om Messias. Det beslutet ledde till många intressanta samtal.


GUDS LAMM

Berätta för mig om Jesus, Marias son, bad Ahmed enträget. Jag vill så gärna veta mer om honom. Hamdi funderade ett tag, sedan sa han:

Vill du förstå varför Messias kom till världen så måste du förstå betydelsen av ett offer.

– Ett offer, vad menar du egentligen? undrade Ahmed.

Hamdi fortsatte:

– Vi förstår betydelsen av ett offer från "Id Al-Athha" (Offer-högtiden). Du vet, när Gud bad Abraham (Sayedna Ibrahim) att offra sin son. Vad skulle ha hänt med Abrahams son, om inte Gud (Allah) försett med ett offer som lösen (fida) för honom?

– Ismael skulle ha dött, sa Ahmed.

– Här ser vi betydelsen av ett offer, svarade Hamdi. Någon dör istället för en annan. Gud sände ett får som offrades i  hans ställe.

– Jag är i samma situation som Abrahams son. Jag är under dödens makt, sa Hamdi.

– Vad menar du? sa Ahmed undrande.

Hamdi svarade allvarligt:

– Det står skrivet i Bibeln (den heliga boken):

"Syndens lön är döden." (1)

Lönen för min synd är döden. Jag är en syndare. Ja, inför människor är jag en djupt religiös människa. Jag ber till Gud varje dag, jag studerar hans bok, och jag tjänar honom. Men inför Gud är jag en syndare. Finns det någon utom Gud som är fullkomlig? frågade Hamdi.

– Nej! svarade Ahmed. Ingen utom Gud.

– Så, inför Gud är vi alla syndare, eller hur? undrade Hamdi.

– Jo, så är det, höll Ahmed med.

– Jag är alltså i samma situation som Abrahams son, under dödens makt. Men var är då offret för mina synder? Har inte Gud sänt ett offer som lösen för mig? frågade Hamdi.

Ahmed visste inte riktigt vad han skulle svara. Hamdi fortsatte:

– Johannes Döparen (Yahya Abn Zakaria), levde samtidigt med Messias. Första gången han såg Messias sa han:

"Där är Guds lamm som tar bort världens synd." (2)

Messias var inte människors lamm. Han kom från Gud. Han var ovanifrån. Guds Ande (Roh Allah) täckte över Jungfru Maria (Mariam). Hon blev gravid och födde en son. Han bär, som du vet, namnen: Jesus, Marias son, Guds ord (Kallimat Allah) och Guds Ande (Roh Allah). Han var ren. Han kom från himlen som Guds lamm. Messias bevisade att han var Guds Lamm genom att leva ett rent och fullkomligt liv inför Gud. Han behövde aldrig säga: "Jag ber Gud den store om förlåtelse (astaghfer Allah Al-Azim)", eftersom han var Guds rena lamm. Men, eftersom han som Guds lamm kom, för att ta bort hela världens synd, måste han offras. Det skedde, när han av fri vilja gav sitt liv i döden. Han uppstod från de döda. Han for levande till himlen. Och en dag ska han komma tillbaka till världen.

Hamdi gjorde en kort paus, såg på Ahmed och sa:

– Jag är i samma situation som Abrahams son, jag är under döden. Men det finns ett offer för mina synder genom Messias, Guds rena lamm. Gud erbjuder genom sitt lamm förlåtelse för alla våra synder och ett evigt liv i paradiset (djanna). Messias bar alla människors synd, även dina Ahmed.

Ahmed satt länge tyst och tänkte. Sedan sa han:

– Om Messias tog bort hela världens synd, då behöver jag inte dö... Alltså har jag i så fall redan evigt liv.

– Ahmed, sa Hamdi. Antag att det är din födelsedag, och antag att Messias kommer och knackar på din dörr. Han har en present med sig. Han säger till dig. "Ahmed, jag vill ge dig en gåva. Den består av; förlåtelse för alla dina synder, ett evigt liv, och en levande personlig gemenskap med Gud redan idag. Men det finns villkor. Du måste vända om från din synd, bekänna din synd, och ta emot förlåtelsen genom mitt offer för dig. Om du tar emot gåvan är den din, inte annars."

Ahmed funderade. Han kände sig omtumlad och visste inte riktigt vad han ska säga.

– Du kanske tycker att det var ett underligt exempel, sa Hamdi. Men varje gång någon av Herrens tjänare förklarar vägen till Gud genom Messias, är det som om den levande och uppståndne Jesus, Marias son, verkligen knackar på just vår dörr. Han säger själv i den heliga boken:

"Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig." (3)

Hamdi tillade:

– Att jag öppnar min dörr för Messias och bjuder honom in i mitt liv, till att bryta mitt bröd och dela min gemenskap, det är detsamma som  att ta emot Guds gåva till mig och varje människa.

– Vet du, Hamdi. Det du berättat för mig om Al-Masih har berört mig djupt. Jag behöver tid till att tänka över det du sagt. Men jag vill gärna höra mer om Messias när vi träffas nästa gång.

– Al-salamo aleikom (frid vare över er).

– Aleikom al-salam (över er vare frid).


GUDS ORD

Det du berättade om Jesus, Marias son förra gången vi träffades, gav mig en hel del att tänka på, började Ahmed lite trevande. Sedan fortsatte han. Jag hoppas att du inte misstycker, men jag har en del frågor jag vill ha svar på innan vi går vidare med våra samtal om Messias.

– Javisst, varsågod, svarade Hamdi, som anade vad som skulle komma.

Ahmed började försiktigt:

– Du vet ju att vi muslimer tror på de himmelska böckerna: Tawrah (Moseböckerna), Zabor (Psaltaren), Indjil (Evangeliet) och Koranen. Men jag har även fått lära mig att alla böcker utom Koranen har blivit förfalskade av judar och kristna, så att man inte längre kan lita på det som står där. Den heliga boken (Bibeln) som du tror på är alltså förfalskad (moharraf), och en blandning av sanning och lögn.

– Kan du presentera några som helst historiska bevis  för ditt påstående? frågade Hamdi.

Ahmed tänkte efter, men upptäckte till sin förvåning att han aldrig hade hört något annat än obevisade påståenden. Hamdi fortsatte:

– Kan du tala om för mig när denna påstådda förfalskning ägde rum och hur det över huvud taget var möjligt att utföra den?

– Nej, sa Ahmed smått chockerad. Svaren på de grundläggande frågorna har ingen någonsin talat om för mig.

Efter en kort paus frågade Hamdi:

– Tror du att det skulle var möjligt att förfalska Koranen?

– Astaghfer Allah (Jag ber Gud om förlåtelse)! utropade Ahmed. Det skulle vara fullständigt omöjligt. De troende skulle aldrig acceptera att någon ens petade på Koranen. Hamdi svarade:

– Varför tror du att vi ser annorlunda på Bibeln? Hur kan du ens tänka dig att de sanna troende skulle tillåta att någon ändrade i de heliga skrifterna och presenterade en förfalskad Bibel? Jag tror på den Gud som skapade himmel och jord. Den Gud som vet allt och som kan göra allt. Han som har givit människorna sitt eget ord har också makten att bevara sitt eget ord.

Hamdi såg stadigt på Ahmed och frågade:

– Ahmed, tror du att allt som sker är i enlighet med Guds vilja?

– Ja, det tror jag, svarade Ahmed. Hamdi fortsatte:

– Tror du verkligen att Gud först sänder sitt ord till världen och sedan beslutar att det ska förfalskas, eller förmår inte den allsmäktige att bevara sitt eget ord?

– Jo, visst kan Gud bevara sitt eget ord, bekräftade Ahmed.

– Vet du Ahmed, att Bibeln är en underbar bok. Den kom till under en tidsrymd av ca 1 400 år. Den innehåller Tawrah (Moseböckerna), Zabor (Psaltaren) och Indjil (Evangeliet) och många andra böcker som skrevs ned av Guds apostlar (rosol) och profeter (anbia). Bibeln är indelad i två delar; Gamla Testamentet, som täcker tiden före Messias födelse och Nya Testamentet, som börjar med Messias ankomst till världen. Bibeln skrevs ned på 3 olika språk.

– Vilka språk var det? undrade Ahmed.

– Den skrevs ned på hebreiska, arameiska och grekiska, svarade Hamdi. Gud använde många olika slags människor när han gav sitt ord till oss. Några var kungar eller statsmän, andra var herdar eller fiskare. Bibeln är ett under från Gud, för trots den långa tidsrymden och de många olika människorna som skrivit den, så håller hela boken ihop som en enhet. Det finns ett gemensamt tema genom hela Bibeln, och det temat Ahmed, är Messias (Al-Masih).

– Kan det vara sant att Gud har talat om Messias under 1 400 år? sa Ahmed förvånat.

– Ahmed, sa Hamdi med ett leende. Gud har talat om Messias genom hela historien ända till idag.

– Är det verkligen möjligt? sa Ahmed tvivlande.

– Jo, visst är det det. För Gud är allting möjligt, svarade Hamdi. Men det får vi samtala om nästa gång vi träffas.

– Det ser jag verkligen fram emot, sa Ahmed.

– Al-salamo aleikom.

– Aleikom al-salam


GUDS OFFER

Nu är jag verkligen nyfiken på att få höra hur Messias kan vara temat genom hela Bibeln, sa Ahmed.                        

– Kommer du ihåg när vi talade om Messias som Guds lamm, som bar vår synd? undrade Hamdi.

– Självklart, hur skulle jag kunna glömma det, sa Ahmed.

– Gud har undervisat om offer genom hela historien fram till Jesus, Marias son, sa Hamdi.

– Hur menar du då? undrade Ahmed.

– Hur många människor fanns på jorden när Kain (Qabil) och Abel (Habil) levde? frågade Hamdi.

Ahmed tänkte efter och sa lite undrande:

– Fyra stycken. De var Adam, Eva (Hawa), Kain och Abel.

– Det fanns bara fyra stycken människor, sa Hamdi. Och ändå förstod de att de måste tillbe Gud genom ett offer. Hur kunde de veta det? frågade Hamdi och fortsatte. Jo, därför att Gud är helig och ren, men människan är en syndare och behöver ett offer som lösen för sina synder.

Noa (Sayedna Noh) tillbad Gud genom offer. Abraham (Sayedna Ibrahim) tillbad Gud genom offer. Mose (Sayedna Mosa), David (Sayedna Dawod) och alla apostlar och profeter har tillbett Gud genom ett offer.

Hamdi tillade:

– Jag tillber Gud på samma sätt som apostlarna och profeterna.

– Nu skämtar du väl i alla fall, sa Ahmed. Du går ju inte ned till marknaden och köper ett får som du sedan offrar till Gud, sa Ahmed och log med hela ansiktet.

– Jag tillber Gud genom Messias, Guds lamm, som bar min synd när han offrades, svarade Hamdi. Det står skrivet i den heliga boken (Bibeln).

"Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus, som gav sig själv till lösen för alla." (1)

Det finns bara en Gud och det finns bara en medlare, mellan Gud och oss människor, Messias som offrade sig själv som lösen (fida) för alla, även för dig Ahmed.

Genom hela historien ända till idag har människor tillbett den levande Guden genom ett offer.

– Jag tror jag börjar förstå hur du menar, men du behöver förklara lite till så jag kan förstå hela bilden, sa Ahmed fundersamt.

Hamdi tänkte efter ett tag, sedan sa han:

– Gud uppenbarade betydelsen av offren genom historien, särskilt genom Mose i Tawrah (Moseböckerna). Lagens (al-sharia) samlade undervisning av offrens betydelse som lösen för synden ser vi i skriftorden:

"Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. " (2)

– Men hur kan all denna undervisning om offren kopplas till Jesus, Marias son, undrade Ahmed.

– Så här ligger det till, sa Hamdi. Parallellt med undervisningen om offrens betydelse, bar profeterna fram många profetior om Messias. Bland dessa profetior fanns förutsägelser om, att när Messias kom till världen, skulle han offras som lösen för vår synd. Hamdi tog fram en Bibel, öppnade den, och visade fram den för Ahmed och sa:

– Se här själv vilken exakt beskrivning av Messias offer som profeten Jesaja skrev ned ca 700 år innan Messias kom…

"Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun, lik ett lamm som förs bort för att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det - ja, han öppnade inte sin mun." (3)

Ahmed, som var djupt rörd av de profetiska orden sa förbluffat…

– Menar du att detta skrevs många hundra år innan Jesus, Marias son föddes?

– Javisst, sa Hamdi. Enligt profeterna skulle Messias komma från profeten Davids (Nabi Dawod)  släkt. David som levde ca 1 000 år före Messias, ger en nästan exakt beskrivning av sin kommande sons, Messias, korsfästelse. Korsfästelse, var en mycket långsam och plågsam avrättningsmetod. Efter ett tag skildes den korsfästes leder åt och han led dessutom av svår törst. Profeten David skriver:

"Jag är lik vatten som utgjuts, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt liv. Min kraft är förtorkad lik en lerskärva, min tunga häftar vid min gom och du lägger mig i dödens stoft. Ty hundar omger mig, de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De skådar därpå, de ser med lust på mig. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad." (4)

Detta skriver David trots att man under hans tid inte ens använde korsfästelse som en avrättningsmetod, den uppfanns långt senare och användes av romarna under Messias tid.

– Du menar förstås att alla dessa förutsägelser har gått i uppfyllelse i Jesus, Marias son? undrade Ahmed.

– Ja, inte bara dessa utan mängder av andra profetior har gått i bokstavlig uppfyllelse i Messias, svarade Hamdi. Messias bekräftade själv vid många olika tillfällen att han kom för att ge sitt liv till lösen (fida). Han sade om sig själv:

"Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." (5)

Förstår du nu Ahmed, hur Guds undervisning om offer för människans synd går rakt genom hela Bibeln och hur allt har gått i uppfyllelse genom Messias?

– Hamdi, sa Ahmed. Jag har aldrig hört detta förut. Det var oerhört intressant. Jag behöver mer tid att tänka. Men var inte orolig, jag kommer snart tillbaka med fler frågor.

– Varsågod! sa Hamdi. Du får Bibeln som en gåva från mig. Börja gärna med Nya Testamentet, så får du läsa om Messias liv, om hans fantastiska under och lära.

– Tusen tack! sa Ahmed. Jag har ofta hört om "bokens folk" (ahl al-kitab), men jag har aldrig läst i själva boken förut. Jag ser verkligen fram emot att få läsa om Jesus, Marias sons undervisning och under.

– Al-salamo aleikom.

– Aleikom al-salam.


SYNDEN

Hamdi, började Ahmed lite trevande. Ända sen vi träffades förra gången har jag gått och funderat på Al-Masih, som gav sitt liv som lösen för alla människors synd. Men det är en sak jag måste förstå. Varifrån kommer synden (al-khatiya), och hur kommer det sig att alla människor har problem med synden? Kan du förklara det? sa Ahmed allvarligt.

– Jo, det kan jag nog, svarade Hamdi eftertänksamt. Men vi måste börja från början för att förstå varifrån synden kommer. I Tawrah (Mose-böckerna) läser vi, att efter det att Gud skapat världen och människorna, satte han dem i paradiset (djanna). Där i paradiset var människan helt ren och levde i fullkomlig gemenskap med Gud. Men som du vet hände något som förstörde livet i paradiset. Ahmed, vad var det som egentligen hände?

– Satan kom och förstörde allt, sa Ahmed.

– Just precis! sa Hamdi. Gud förbjöd människan att äta frukten från kunskapens träd på gott och ont, när han sa till Adam:

"Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter av det, skall du döden dö." (1)

Men Satan kom som en orm och frestade Adam och Eva. De var olydiga mot Gud och åt av frukten. Resultatet blev fruktansvärt för människan, eftersom synden kom in i människans liv, så att alla människor blev syndare.

– Blev verkligen alla människor syndare? frågade Ahmed tvivlande. Det har jag svårt att acceptera. På vilket sätt blev de i så fall det?

– Människan blev precis som frukten hon åt, sa Hamdi. Hon blev en underlig blandning av gott och ont. En människa kan ibland utföra de allra ädlaste och finaste gärningar för att i nästa stund utföra de mest svekfulla handlingar, då hon kanske till och med lurar och bedrar sin nästa istället. Människan kan ena stunden vara mycket kärleks-full och omtänksam för att nästa stund vara uppfylld av avund, egoism, kärlekslöshet, begär eller någon annan egenskap som är besläktad med synden.

Som du sa, Ahmed, så brottas alla människor med det här problemet. Alla religioner behandlar detta problem. Alla länder stiftar lagar för att kunna kontrollera syndens många olika skepnader. Det värsta är att människan inte blir en syndare för att hon syndar, utan snarare att hon syndar därför att hon är en syndare. Det är som om det fanns en liten fabrik inne i människan som producerar synd och ondska, eller hur? sa Hamdi och såg forskande på Ahmed.

– Jag måste tyvärr erkänna att din beskrivning av människan stämmer ganska bra med verkligheten. Hon är verkligen en underlig blandning av gott och ont, svarade Ahmed. Men var passar Satan in i bilden?

– Jo, genom synden fick Satan makt i människors liv och samhällen, svarade Hamdi. Han, som en gång frestade Adam och Eva, fortsätter samma typ av verksamhet än idag. Han frestar fortfarande människor, så att vi ska fortsätta att leva i synd. Genom synden får Satan makt i människors liv, eftersom det är just vår synd som skiljer oss från Gud. Det är på grund av synden som världen ser ut som den gör idag.

Gud skapade allting gott, men människan har fört in mycket ondska i världen, t ex genom krig mellan länder och folk, förtryck av människor, men även genom alla trasiga relationer mellan människor och mycket annat elände som förstör människans liv.

– Så du menar att Gud egentligen inte skapade oss så här, utan att hela världen ser ut som den gör idag på grund av Adams synd? undrade Ahmed.

– Javisst! svarade Hamdi. Synden kom in i människan genom Adam som det står skrivet:

"Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade." (2)

Det allra värsta resultatet var döden, både den fysiska och den andliga döden.

– Den fysiska och andliga döden? sa Ahmed och såg undrande på Hamdi. Vad är den andliga döden för något?

– Jo, Gud sa ju till människan att om hon åt av frukten så skulle hon dö, började Hamdi. Och eftersom Gud är rättfärdig och alltid står vid sitt ord, så kom verkligen döden över människan så att alla människor dör. Men människan dog även på ett andligt sätt när hon syndade.

– Hur då? undrade Ahmed.

– Jo, resultatet av synden blev att människan drevs ut ur paradiset, svarade Hamdi. Hon drevs bort från den plats där hon levt i en ren, fullkomlig gemenskap med Gud. Hon fick leva utanför paradiset. Människan dog på ett andligt sätt när hon blev skild från den levande och helige Guden genom sin synd. Det är alltså synden och ondskan som skiljer människan från Gud. Det är synden som gör att vi människor inte automatiskt lever i en nära gemenskap med Gud. Eftersom Gud är ren och helig kan han inte ha gemenskap med synden. Detta är anledningen till att vi människor behöver en frälsare (monadji), som räddar oss från resultatet av alla våra synder.

Tror du Ahmed, att alla dina synder finns nedskrivna?

Ahmed såg lite orolig ut, sedan sa han:

– Jag vet att de är nedskrivna av de två änglar som följer varje människa.

– Gud vet allt om oss, sa Hamdi. Varje god gärning och varje ond gärning, varje ord, varje tanke, varje avsikt (neya). Allt är nedskrivet hos Gud. Vet du åt vilket håll vågen kommer att slå på domens dag (yom al-hisab)?

– Nej, bara Gud vet, sa Ahmed tyst.

– Gud älskar dig, Ahmed. Kom ihåg att Guds lamm, Jesus, Marias son, har burit all vår synd. Det finns förlåtelse för allt, sa Hamdi lugnt.

Ahmed funderade en stund. Sen sa han:

– Om Messias är så viktig varför fick inte Adam och Eva höra om honom?

– Skulle du tro mig om jag sa att de fick höra om Messias? frågade Hamdi.

– Nej, det är väl ändå inte möjligt att Adam och Eva fick höra om Messias, sa Ahmed.

– Gud älskar människan och han vill ha gemenskap med henne, började Hamdi, därför talade han om Messias redan från början. Mitt i det tragiska som hände Adam om Eva kom ändå ett löfte till dem, om en befriare som en dag skulle krossa Satans makt över människan. Gud talade till Satan medan Adam och Eva lyssnade:

"... och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall trampa sönder ditt huvud, och du skall stinga den i hälen." (3)

Genom hela Bibeln uppkallas sönerna efter sina fäder. Abrahams son, Jakobs son osv. Men här står det om kvinnans säd, inte mannens. Det ska komma någon som inte har en far, utan är kvinnans son. Denne son ska krossa Satans makt över människan, medan Satan likt en orm, ska försöka döda kvinnans son genom att stinga honom i hälen. Detta är exakt vad som hände när Jesus, Marias son, offrade sitt liv som lösen för människans synd.

– Helt fantastiskt, sa Ahmed. Tänk att Gud började tala om Messias redan till de allra första människorna på jorden. Det bevisar än en gång att huvudtemat genom hela Bibeln verkligen är Messias. Du har gett mig en hel del att fundera över till nästa gång Hamdi.

– Al-salamo aleikom.

– Aleikom al-salam.


ABRAHAMS SON

Jag är mycket nyfiken, sa Hamdi. Jag vill veta vad du tycker om Al-Indjil (Evangeliet)? Det är sannerligen en underbar bok, svarade Ahmed

  uppriktigt. Jag har aldrig läst något liknande. Det är oerhört intressant att läsa om Messias fantastiska under i detalj. Även undervisningen från Messias när han talade uppe på berget (Bergspredikan) är helt fantastisk. Det finns en klarhet och ett djup i hans undervisning. Han vänder nästan alla begrepp upp och ner när han säger att vi skall älska våra fiender och be för dem som förföljer oss.

Hans undervisning om bön är för övrigt så olik allt jag tidigare hört. Jag känner mig inte så lite omtumlad. Men samtidigt måste jag säga att jag fick nästan lika många frågor som svar.

– Det låter intressant sa Hamdi leende. Låt oss börja med den första frågan du stötte på.

– Som du vill, sa Ahmed. Varför börjar Evangeliet med en släkttavla från Abraham via David till Messias?

Efter att ha funderat en stund började Hamdi. Kommer du ihåg vad vi talade om tidigare, nämligen att hela Bibeln håller ihop som en enhet, och att det finns ett tema som går igenom hela boken?

– Jodå, det minns jag, sa Ahmed.

– Kommer du även ihåg vilket tema det var? undrade Hamdi.

– Al-Masih, svarade Ahmed.

– Svaret på din fråga har att göra med detta tema, sa Hamdi. Enligt profetiorna måste nämligen Messias vara Davids son och Abrahams son.

Ahmed funderade ett tag på det Hamdi sagt, sedan sa han:

– Det där lät intressant, kan du förklara de olika profetiorna lite närmare?

Efter en ganska lång paus började Hamdi:

– En dag, för ca fyra tusen år sedan talade Gud till Abraham, som kallas Guds vän (Khalil Allah). Gud gav ett löfte åt Abraham, medan han ännu kallades Abram. Det Gud sa till Abraham skulle få en avgörande betydelse för hela mänskligheten. I Tawrah (Mose-böckerna) läser vi:

"Och Herren Gud sade till Abram: Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig. Så skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort och du skall bli en välsignelse. Och jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade." (1)

Gud kallade alltså ut en man som var barnlös, trots många års äktenskap. Gud lovade honom ett land. Gud skulle göra honom till ett stort folk. Hans namn skulle bli stort och välkänt. Allt detta uppfyllde Gud i detalj. Men det märkligaste av alla löften till Abraham var det sista, att Herren Gud skulle välsigna alla släkter på jorden i Abraham. I detta löfte ligger löftet om Messias. Så Messias ska vara Abrahams son och genom honom ska Gud välsigna hela världen.

– Men hur vet du att löftet syftar på Messias och inte någon annan? undrade Ahmed.

– Man kan säga att det klarnar steg för steg när man läser vidare i Tawrah, svarade Hamdi. Abraham fick med tiden två söner. Isak (Ishaq) med sin hustru Sara, och Ismael (Ismail) med Saras tjänarinna Hagar (Hadjar). Även om Gud välsignade Ismael, så gjorde han klart för Abraham redan innan Isak föddes, att löftet om Messias skulle gå genom Isak, när han sade:

"... din hustru Sara skall föda en son, och du skall ge honom namnet Isak. Med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund som skall gälla hans säd efter honom. Men angående Ismael har jag också hört din bön. Se jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Tolv hövdingar skall han få till söner och jag skall göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak." (2)

– Ja, Ismael som Gud välsignade, blev ju stamfader för oss araber, sa Ahmed. Men även vi muslimer vet, att Gud sände många av sina apostlar och profeter via Isaks släktled. Hamdi fortsatte:

– Isak fick två söner, Esau och Jakob (Yaqob). Gud visade att löftet om Messias skulle gå via Jakob, när han i en dröm uppenbarar sig för honom och säger:

"Jag är Herren, Abrahams, din faders Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och din säd. Och din säd skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla släkter på jorden skall bli välsignade i dig och i din säd." (3)

– Det var märkligt att när Gud talade med Jakob, så upprepade han många delar av det ursprungliga löftet till Abraham, sa Ahmed.

– Det beror på att det egentligen handlar om samma löfte, som förs vidare från generation till generation, sa Hamdi. Men du ser ju Ahmed att det är genom en son till Jakob som Gud ska välsigna alla släkter på jorden.

– Ja, jag börjar ana att Messias återigen kommer att visa sig vara huvudtemat genom Bibeln, svarade Ahmed.

– Jo, så är det, sa Hamdi. Hos Israels barn (bani Israel) fanns det sedan många olika släkter. Frågan är om Gud även uppenbarade från vilken släkt Messias skulle komma? Gud utväljer David (Sayedna Dawod), och gör ett förbund med honom. I många profetior visar Gud att Messias ska komma från just profeten Davids släkt. Profeten Jesaja, som levde mer än två hundra år efter David, liknar i en profetia Isais släkt, vid ett avhugget träd. Davids egen pappa hette Isai. Från den släkten ska det komma en över vilken Guds Ande ska vila. Han ska skaffa rättvisa åt de ödmjuka på jorden. Han ska skapa ett rike som liknar själva paradiset och alla i det riket ska känna Herren. Jesaja skriver:

"Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam och en telning från dess rötter skall bära frukt. Och på honom skall Herrens Ande vila... med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden... Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara idel härlighet...". (4)

– Får se nu om jag fattat rätt, sa Ahmed. Gud har alltså uppenbarat att Messias ska vara Abrahams son, Isaks son, Jakobs son, och Davids son.

– Just precis! svarade Hamdi med ett brett leende. Och när vi läser i Evangeliet ser vi att Messias är född i enlighet med profetiorna. Det är därför Evangeliet börjar med en släkttavla, som visar att Messias är just Abrahams och Davids son.

– Återigen har det visat sig att huvudtemat genom Bibeln verkligen är Jesus, Marias son, sa Ahmed. Som du förstår Hamdi, har jag ännu svårare frågor på lager. Men det får vänta till nästa gång.

– Al-salamo aleikom.

– Aleikom Al-salam.


GUD ÄR EN

Vad ser du för något? sa Ahmed medan han höll upp tre fingrar i luften.                                                                                                – Jag ser tre fingrar på en hand, sa Hamdi med ett leende. Han förstod ju vad Ahmed tänkte på.

– Hamdi, fortsatte Ahmed. Tror du att Gud är en eller tre?

– Du kanske inte riktigt förstår hur jag tror, sa Hamdi. Men du måste förstå att jag tror på den ende Guden. Den Gud som har skapat himmel och jord, som kan allt, som vet allt, och som finns överallt.

Du vet att min tro kommer från Bibeln, och Guds ord lär, att Gud är en. Denna sanning är nedskriven på många ställen rakt genom hela Bibeln.

– Men Gud kan inte vara tre och en samtidigt, sa Ahmed ihärdigt. Han höll återigen upp sina tre fingrar och sa:  1 + 1 + 1 = 3 och inte 1.

– Hur många Ahmed är du? frågade Hamdi. Är du en eller två?

– Jag är en så klart, svarade Ahmed.

– Gud har skapat dig med en kropp och en ande, sa Hamdi. Är din kropp Ahmed? frågade Hamdi lugnt.

– Javisst, sa Ahmed.

– Men din ande då, är den Ahmed? frågade Hamdi.

– Jo, det är den, sa Ahmed som förstod vad Hamdi skulle säga. Hamdi fortsatte:

– Varför är det omöjligt för Gud att vara tre i en när han har skapat oss som två i en? Hamdi fortsatte efter en kort paus:

– Antag att Gud är en komplex enhet som uppenbarar sig i tre personer. För hur mycket är 1 x 1 x 1, Ahmed?

– Ett, svarade Ahmed tyst. Men Jesus, Marias son, är enbart människa och inte Guds son, sa Ahmed och såg intensivt på Hamdi. Tror du att Messias är Guds son, Hamdi?

– Vad tror du att jag tror? frågade Hamdi.

– Jag vet inte säkert, sa Ahmed. Men jag antar att du tror att Gud hade ett förhållande med Jungfru Maria och de fick en son tillsammans.

– Astaghfer Allah! (Jag ber Gud om förlåtelse) utropade Hamdi. På det sättet tror jag absolut inte, och jag känner inte någon av dem som följer Messias, som tror på det sättet.

Ahmed blev förvånad och frågade:

– Hur tror du då?

– Jag tror att Gud är evig, att han fanns i evigheten innan något blev skapat, började Hamdi. När Evangeliet ska förklara vem Messias är så börjar den inte med hans födelse hit till jorden, utan Evangeliet börjar i evigheten, innan Gud skapade världen. Det står skrivet i Evangeliet:

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv... " (1)

Gud skapade världen genom sitt ord eller hur?

– Jo, det stämmer. Gud sade: "Varde! Och det blir" (Kon fa yakon), svarade Ahmed.

– Gud skapade alltså världen genom sitt ord, sa Hamdi. Detta ord som utgick från Gud var alltså en del av Gud och fyllt av Guds skaparkraft och alla hans egenskaper. I Guds ord var liv, och där ordet gick fram skapades liv i alla dess olika former.

– Ja, det stämmer, men vad innebär egentligen uttrycket: "och Ordet var Gud"? frågade Ahmed.

– Om jag vittnar i en rättegång, så kan man inte skilja mig från mina ord, sa Hamdi. Mina ord skulle representera mig och vara en del av mig.

När du och jag sitter här och samtalar med varandra är våra ord en del av oss själva, så att vi representeras av våra ord. När Gud skapade universum var Ordet han talade ett med honom själv. Man kan inte skilja Gud från hans ord. Detta eviga Guds Ord, som är ett med honom och innehåller alla hans egenskaper, uppenbarade sig i Jesus, Marias son, som det står skrivet:

"Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning." (2)

Allt vad Gud har sagt om sig själv, alla hans egenskaper uppenbarades i Messias.

– Gud är helig. När man såg hur ren Messias var, såg man Guds helighet i honom.

– Gud är kärlek. När man såg hur Messias älskade människorna såg de Guds kärlek i honom.

– Gud kan göra allt. När människor såg hur han gick på vattnet, talade till stormen så att det blev vindstilla, skapade bröd, botade blinda, uppväckte döda, då såg de Guds kraft och härlighet uppenbarad i honom.

– Men hur kan Gud, som finns överallt, vara begränsad till en människa? frågade Ahmed envetet. Glömde han bort universum när han var i Messias?

– Ahmed, sa Hamdi. Antag att vi var ute på ett oändligt hav, och vi sänkte ner ett glas i havet och fyllde det med vatten. Om vi analyserade vattnet, skulle vi märka att vattnet i glaset har exakt samma egenskaper som vattnet i havet. Det är samma sak med Messias. Den evige, allsmäktige Guden finns överallt. Samtidigt uppenbarar han sig i Messias, i samma egenskaper och kraft. Men Gud är inte begränsad för att han uppenbarar sig i Messias. Han är fortfarande oändlig.

– Men Gud kan inte uppenbara sig i en människa, sa Ahmed.

– Hur kan vi begränsa Gud? frågade Hamdi. Hur kan vi säga om den allsmäktige att han inte kan. Kan han inte göra allt?

– Jo, visst kan han göra allt, svarade Ahmed. Men jag kan inte tro, att han uppenbarat sig i en människa.

– Det är bra att vi är överens om att detta kan vara en svårighet för oss men inte för Gud, utan att Gud kan göra allt han själv vill, sa Hamdi. Om du inte redan visste om det, vad skulle du då säga om du fick höra att Gud uppenbarat sig i en brinnande buske, och talat ur busken till Mose?

Ahmed tänkte efter en stund, sen log han  för sig själv, när han förstod att det inte kunde vara svårare för Gud att uppenbara sig i en människa än i en buske.

Hamdi fortsatte:

– Tänk efter Ahmed, vem är egentligen han som kallas "Guds Ord" och "Guds Ande" (Kallimat Allah wa Roh Allah).

 Även Guds Ande är ju ett med Gud själv. Vi vet att Guds Ande täckte över Jungfru Maria. Hon blev gravid, och födde Messias, som ängeln Gabriel sade till henne:

"Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son." (3)

Frågan är: Vem är han, som kom till världen på detta sätt?

Ahmed, antag att du var läkare på Messias tid, och du fick i uppdrag att skriva ut hans födelsebevis. Vad skulle du skriva?  Vad heter han?

– Jag skulle väl skriva Jesus, Marias son, sa Ahmed.

– Och namnet på modern? undrade Hamdi.

– Ja, det blir väl Jungfru Maria, sa Ahmed.

– Och så kom vi till namnet på fadern, sa Hamdi leende.

– Han hade ingen far, svarade Ahmed med ett ännu bredare leende.

– Ja, det är ju klart, att vi kan lämna den raden tom eftersom han inte hade en jordisk far, sa Hamdi, ... eller, vi kunde ju fråga oss: Varifrån kommer han? Vilket ursprung har han, som kallas Guds Ord och Guds Ande? Vem är egentligen han, som kom ner från himlen? Själv sa han:

"Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv... Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." (4)

"Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva." (5)

Ahmed, han kom för att ge sitt kött som offer för alla människor. Den som tar del av vanligt bröd får fysiskt liv. Den som tar emot Guds bröd, som kommit ner från himlen, får andligt liv, evigt liv. Den som tror på Messias och tar del av honom får ett liv som tillfredsställer människans innersta hunger och törst efter Gud. Det har jag själv fått uppleva. Messias är ett erbjudande från Gud till dig, Ahmed.

– Jag är inte mogen för det ännu, sa Ahmed stilla. Många tankar snurrar i huvudet på mig. Jag inser att jag helt missuppfattat hur du tror på Gud. Jag börjar långsamt förstå hur du tror på den ende Guden, och att han har uppenbarat sig i Messias. Du vet att jag älskar Messias av hjärtat. Men jag har fortfarande flera frågor som jag bär på. Men vi tar väl dem nästa gång, eller  hur Hamdi?

– Jo det ser jag verkligen fram emot, svarade Hamdi.

– Al-salamo aleikom.

– Aleikom al-salam.


GUD OCH MÄNNISKA

Jag har tänkt nästan dag och natt på det vi talade om förra gången, sa Ahmed. Först säger du att Jesus, Marias son, är människa.      

  Sedan säger du att Gud uppenbarade sig i honom.          

 – Vem är han egentligen? Är det inte så att ni har gjort Messias till Guds son, fast han bara är Marias son?

– Vet du, Ahmed, började Hamdi. Svaret på den frågan är nyckeln till det eviga livet med Gud, både här och i evigheten. Det skulle vara "shirk" (att jämställa någon med Gud), om vi gjorde en människa till Gud. Men Bibeln talar om Gud som uppenbarar sig i en människa, inte tvärtom.

Att Messias föddes som människa är vi alla överens om. I enlighet med profetiorna är han Abrahams son, Davids son och Marias son. Men i profetiorna som uttalades långt före Messias födelse, lär även Gud att han skulle komma till oss i  Messias.

– Menar du, att apostlarna och profeterna redan före Messias talade om att Gud själv skulle uppenbara sig i honom? undrade Ahmed förvånat.

– Huvudtemat i Bibeln är Messias. Det borde därför inte förvåna oss, att Gud gett oss sanningen om Messias redan hos profeterna, sa Hamdi.

– Visa mig, bad Ahmed. Jag är mycket intresserad.

 Hamdi funderade en stund, sen sa han:

– När Gud, ca 700 år f Kr, uppenbarade för profeten Mika, att Messias skulle födas i staden Betlehem, avslöjade han även att den som skulle födas, fanns långt innan han föddes:

"Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bli en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar." (1)

Messias föddes ju i staden Betlehem, som det står skrivet i Evangeliet:

"Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galiléen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde." (2)

Frågan är: Vem är han, som fanns långt innan han föddes till världen? Själv sa han, när han talade till uppretade judar i Jerusalem (Al-Qods):

"Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Judarna sa då till Jesus: Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham. Han svarade: Jag är och jag var innan Abraham blev till." (3)

Vi vet att Abraham levde nästan 2 000 år f Kr.

– Så, Messias gjorde alltså själv anspråk på att han fanns innan han föddes, sa Ahmed. Men var står det skrivet hos profeterna att Gud ska uppenbara sig i Messias?

– Det står på många ställen, sa Hamdi. Profeten Jesaja talar om en, som ska komma från det lilla område där Jesus, Marias son växte upp. Han ska skapa ett evigt rike som kännetecknas av Guds frid. Själv ska han, som också är Davids son, regera över detta rike i evighet. Profeten beskriver vem Messias är genom de olika namn han får:

"Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid." (4)

Vi vet att de namn Gud ger någon beskriver vem den personen är. Så, vem är han Ahmed, som får namnen: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste?

– Jag börjar ana konturerna i den bild av Messias, som finns nedskriven hos profeterna innan han föddes, sa Ahmed. Men står det verkligen att Gud ska komma hit till den värld han själv skapat?

– Yahya Abn Zakaria (Johannes Döparen), levde samtidigt med Messias, sa Hamdi. Han var utsänd av Gud för att bana väg för Messias, så att människor skulle omvända sig och komma till tro på honom. När man frågade Johannes vem han själv var, och varför Gud hade sänt honom, svarade han med att citera profeten Jesaja, kapitel 40, där det står skrivet:

"Hör man ropar: Bered väg för Herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas, vad ojämnt är skall jämnas och vad oländigt är skall bli slät mark. Herrens härlighet skall bli uppenbarad och allt kött skall tillsammans se den." (5)

Bilden från profeten Jesaja, visar att en stor kung ska komma på besök. Man ska bygga en ny jämn väg för honom genom vildmarken. Men vem är denne kung som skall komma, Ahmed?

– Ja, enligt profeten är han Herren, vår Gud, sa Ahmed tyst.

– Bilden blir ännu tydligare, fortsatte Hamdi, när vi läser vidare från samma skriftställe, där det står:

"..Häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer: Se där är er Gud! Ja, Herren, Herren kommer med väldighet och hans arm visar sin makt. Se han har med sig sin lön, och hans segerbyte går framför honom. Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar, och sakta för han moderfåren fram." (6)

Messias kom verkligen som en herde för alla troende. Han sade om sig själv:

"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren." (7)

Men Ahmed, vem är egentligen han som enligt profeten kommer som en herde?

– Jag måste erkänna att han framställs som Herren, Gud själv, svarade Ahmed, som nu var lätt skakad av profetens ord. Hamdi fortsatte:

– Som du förstår Ahmed, så uppfylldes alla dessa profetior om Messias, i Jesus, Marias son.

Innan Messias föddes kom ängeln Gabriel till Sakarias, Johannes Döparens blivande pappa. Ängeln förklarade för Sakarias att han skulle få en son och vilket speciellt uppdrag hans son skulle få. Ängeln Gabriel sade:

"..han skall uppfyllas av Helig Ande redan i moderlivet, och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren deras Gud. Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett." (8)

– Vem är det, enligt Evangeliet, som Johannes döparen ska gå framför, Ahmed.

– Herren, deras Gud, svarade Ahmed.

– När Johannes döparen var nyfödd, fortsatte Hamdi, så profeterade Sakarias över sin nyfödde son, Johannes:

"Och du mitt barn skall kallas den högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ned till oss från höjden." (9)

Ser du Ahmed, att Yahya Abn Zakaria ska, i enlighet med profeten Jesajas ord, ängeln Gabriels ord, och hans fader Sakarias ord, gå före Herren och att den som kommer är Gud själv.

– Ja, jag ser det, och jag antar att allt detta bekräftades när Messias verkligen kom, sa Ahmed allvarligt.

– Ja, i detalj, sa Hamdi. När Jungfru Maria födde Messias i Davids stad, Betlehem, så uppenbarade sig Herrens ängel för några herdar utanför staden, och sade till dem:

"Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren." (10)

Att Messias är Herren själv bekräftas gång på gång i Evangeliet. Själv sa han:

"Jag och Fadern är ett." (11)

– Jag hade stor kärlek och respekt för Jesus, Marias son, redan från början, sa Ahmed. Men nu tror jag, att jag för första gången ser den fulla bilden av vem Messias verkligen är, och varför han föddes hit till världen. Jag är oerhört tacksam över att du har tagit tid att förklara det här för mig, Hamdi.

– Ahmed, sa Hamdi allvarligt. Genom tron på Messias erbjuder Gud förlåtelse för allt och ett evigt liv. Messias som själv besegrade döden och som uppväckte de döda säger:

"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö." (12)

Ahmed, vill du ta emot Guds gåva till dig genom tron på Messias?

– Ja, jag känner det som om han står och bultar på min dörr just nu, sa Ahmed med tårar i ögonen. Hur kan jag ta emot Guds gåva?

– Det är inte svårt, sa Hamdi. Bed till Gud med dina egna ord. Bekänn allt. Gud vet ändå allt om oss. Ta emot förlåtelse genom Messias offer för dig. Bed att Gud kommer in i ditt liv genom sin Ande och ger dig kraft att följa Messias, som hans lärjunge. Bed bönen genom Messias namn. Han, som genom sitt offer, är medlaren mellan dig och Gud Fadern.

När du på detta sätt genom tron tar emot Messias, som Guds gåva till dig, sker ett under i ditt liv. Bibeln säger att du blir född på nytt. Du får ett nytt liv från Gud. Du får en ny personlig gemenskap med Gud, genom Messias. Gud blir därför din far och du blir hans barn, som det står i Evangeliet, angående alla dem som tog emot Messias:

"Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn." (13)

När de hade bett tillsammans och tackat Herren, sa Hamdi med ett stort leende:

– Välkommen in i familjen! Vi är nu, genom Messias, syskon i Guds stora familj.

– Hur ska jag kunna tacka dig, sa Ahmed glädjestrålande.

– Tacka Gud, och gör det varje dag, svarade Hamdi. Sök gemenskap med andra som följer Messias på samma sätt som du. Nu kan du verkligen be den bön som Messias lärde sina lärjungar att be:

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen" (14)


APPENDIX

Bibelcitat

Guds lamm
(1) Romarbrevet 6:23
(2) Johannesevangeliet 1:29
(3) Uppenbarelseboken 3:20

Guds offer
(1) Första Timotheosbrevet 2:5-6
(2) Hebreerbrevet 9:22
(3) Jesaja 53:4-7
(4) Psalm 22:15-19
5) Markusevangeliet 10:45

Synden
(1) Första Mosebok 2:16-17
(2) Romarbrevet 5:12
(3) Första Mosebok 3:15

Abrahams son
(1) Första Mosebok 12:1-3
(2) Första Mosebok 17:19-21
(3) Första Mosebok 28:13-14
(4) Jesaja 11:1-2, 4, 10

  Gud är en
(1) Johannesevangeliet 1:1-4
(2) Johannesevangeliet 1:14
(3) Lukasevangeliet 1:35
(4) Johannesevangeliet 6:33, 35
(5) Johannesevangeliet 6:51

Gud och människa
(1) Mika 5:2
(2) Lukasevangeliet 2:4-7
(3) Johannesevangeliet 8:56-58
(4) Jesaja 9:6-7
(5) Jesaja 40:3-5
(6) Jesaja 40:9-11
(7) Johannesevangeliet 10:11
(8) Lukasevangeliet 1:15-17
(9) Lukasevangeliet 1:76-78
(10) Lukasevangeliet 2:10-11
(11) Johannesevangeliet 10:30
(12) Johannesevangeliet 11:25-26
(13) Johannesevangeliet 1:12
(14) Matteusevangeliet 6:9-13